Κάνε την Έκδοση του Βιβλίου σου

Εύκολα

Αυτόεκδοση

Δεν είναι ανάγκη να έχει εκδοθεί ήδη το έργο σου στα ελληνικά. Οι εκδοτικός κλάδος εξελίσσεται. Εκατοντάδες χιλιάδες συγγραφείς σαν εσένα εκδίδουν επικερδώς τα έργα τους αυτή τη στιγμή αντί να περιμένουν την έγκριση από τους εκδότες.

Είναι γνωστό ότι επιτυχημένα βιβλία στο παρελθόν απορρίφθηκαν επανειλημμένα από εκδότες. Τώρα πλέον έχεις τη δυνατότητα να πάρεις την τύχη σου στα χέρια σου αυτή τη στιγμή αντί να περιμένεις παθητικά . Αποτελεί πλέον επαναστατική ενέργεια να πάρουν οι συγγραφείς στα χέρια τους τη δυνατότητα να μοιραστούν το έργο τους. Μαζί μας θα επιτύχεις πολλά περισσότερα από μια απλή αυτοέκδοση.

Contact us today to solve any of your questions.