Τώρα έχεις τη δυνατότητα να μεταφραστεί το έργο σου

Χωρίς Καθόλου Ταλαιπωρία

Μετάφραση

Η λογοτεχνική μετάφραση πραγματοποιείται από Έλληνες Μεταφραστές του Τμήματος Μεταφραστών και Διερμηνέων του Ιόνιου Πανεπιστημίου με υψηλό αίσθημα ευθύνης. Στη συνέχεια το μεταφρασμένο στα αγγλικά κείμενο το επιμελούνται γλωσσικά native speakers.       

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας, προκειμένου να επιλύσουμε τυχόν απορίες σας.