Μαζί μπορούμε να Δημιουργήσουμε την Περιγραφή του Βιβλίου 

Περιγραφή βιβλίου στο Amazon

 Η σημασία αυτής της εργασίας δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Αν ένας πιθανός αναγνώστης πέσει μπροστά στο βιβλίο σας τρεις παράγοντες καθορίζουν αν θα αγοράσει τελικά το βιβλίο σας: το εξώφυλλο, η περιγραφή και οι κριτικές. Τα δύο πρώτα είναι δική μας δουλειά. Το τρίτο βέβαια εξαρτάται από το περιεχόμενο του βιβλίου κι εξαρτάται κυρίως από τον συγγραφέα.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας, προκειμένου να επιλύσουμε τυχόν απορίες σας.